marieke van der schaar

<< verberg

marieke van der schaar

Marieke van der Schaar bedient zich van een veelvoud aan technieken om wat haar beroert en ontroert te verbeelden. Haar keramisch werk, maar ook haar gouaches, tekeningen en collages dragen lichtheid en kwetsbaarheid in zich. Op intuïtieve wijze schetst zij haar invallen en waarnemingen op papier, hout, gips of in klei. Het zijn snelle notities waarin iets wordt opgeworpen dat nog niet helemaal is terechtgekomen.
Haar onderwerpen ontleent zij aan wat zij om zich heen aantreft, vooral aan de natuur. een andere keer noteert zij associaties in de vorm van geometrische tekens.
Ondanks de verscheidenheid aan uitingsvormen kenmerkt haar oeuvre zich door een even eigen als eigenzinnig handschrift. Ter gelegenheid van de expositie verschijnt een bijzonder fraai beeldboekje.
De opening van de tentoonstelling En wat er verder is vindt plaats op (pinkster)maandag 13 juni van 16.00 tot 18.00 uur en wordt verricht door Brenda Schipper, kunsthistoricus. Uw aanwezigheid hierbij wordt bijzonder op prijs gesteld. De tentoonstelling loopt tot en met 15 juli.


cv

cv.doc