Luycks Gallery

ad fundum

9 09 2018 tm 7 10 2018 AD WILLEMEN – EEN HOMMAGE

Op zondag 9 september opent dichter Victor Vroomkoning[1] om 14:00 uur in Luycks Gallery “Ad Fundum”, een hommage aan meestergraficus en tekenaar Ad Willemen. Vijf jaar geleden overleed deze markante kunstenaar in zijn woonplaats Tilburg. Zowel in Luycks Gallery als in het nabijgelegen voormalig atelier wordt een keuze getoond uit zijn artistieke nalatenschap. Willemens grote muze was het vrouwelijk naakt. In zijn grafisch werk citeerde hij veelvuldig en bevlogen uit de kunstgeschiedenis. Zijn fantasie werd geprikkeld door werk van onder meer Cranach, Rafael, Piero di Cosimo en Harunobu. Begin jaren ’90 kwam hij voor het eerst naar buiten met zijn ‘apocriefe’ oeuvre: erotische tekeningen naar levend model. Met een ‘Lust zu Zeichnen’, sterker dan alle andere lustgevoelens, om kunstcriticus Maarten Beks te parafraseren, zette hij tientallen vrouwen op even virtuoze als fijnzinnige wijze op papier. Zijn waarnemingen wist Willemen om te zetten in een eigen idioom, prikkelend, suggestief en provocerend met een subtiel oog voor kleur en detail. Zijn werk geniet (inter)nationale bekendheid en is opgenomen in tal van particuliere en overheidscollecties.

Op 21 september is er in Cinecitta bij wijze van hommage een filmavond rondom Willemen. Aanvang 20:00 uur, toegang gratis.
Meer informatie www.luycksgallery.com en www.cinecitta.nl

De openingstijden van het atelier zijn gelijk aan die van de galerie.
Adres: Bisschop Zwijsenstraat 23, Tilburg

[1] Onder het pseudoniem Stella Napels publiceerde Vroomkoning eind jaren ’90 de bundel Lippendienst, die de nodige stof deed opwaaien.