Luycks Gallery

casper verborg

figments of imagination-a fool’s paradise
2 september tm 1 oktober 2023

In zijn eerste solotentoonstelling bij Luycks Gallery toont Casper Verborg (1981) recente olieverfschilderijen en collages. Zijn aanvankelijk gedempte palet met overheersend paarsen en groenen heeft steeds meer plaats gemaakt voor frisse, heldere roden en gelen. En waar zijn doeken aanvankelijk dichtbevolkt waren met mensen in een historische setting, is dat aantal sterk teruggebracht en geplaatst in een soms futuristisch ogende omgeving.
Op het eerste oog lijken het kleurrijke, haast feestelijke taferelen. Mensen aan het strand, of in ieder geval in badkleding, in kleine groepjes bijeen, zittend, liggend, in gesprek met elkaar. Toch wordt die aanvankelijke suggestie van ongedwongen vertier en plezier weersproken door de vervreemdende omgeving. Soms duiken er magisch-realistische elementen op, dan weer lost de scheiding tussen hemel en aarde op in schril gekleurde verflagen. Verborgs Figments of Imagination, letterlijk hersenspinsels, inbeeldingen of verbeeldingen vertellen ons raadselachtige verhalen. Ontsproten aan het brein van de kunstenaar doen ze een beroep op onze eigen verbeeldingskracht. De ondertitel, ‘A Fool’s Paradise’, onderstreept die geraffineerde tweeslachtigheid waarin het gesuggereerde paradijs is verworden tot een soms beangstigende maar toch kleurrijke dystopie. Dankzij die ambiguïteit blijven Verborgs werken een intrigerend feest voor oog en geest.
Verborg studeerde in Arnhem en Gent en won meerdere prijzen. Zijn werk bevindt zich in tal van particuliere en bedrijfscollecties.
We zien zeer uit naar uw komst op de feestelijke opening op zaterdag 2 september tussen 14.00-17.00 uur.  Figments of Imagination loopt t/m zondag 1 oktober.