Luycks Gallery

frans franssen en rene korten

24 04 2016 tm 29 05 2016
spacial surfaces

Op zondag 24 april opent Chris Manders, kunstbeschouwer, tussen 16:00 en 18:00 uur ‘Spatial Surfaces’, een duotentoonstelling van Frans Franssen en René Korten. René Korten (Horn, 1957) exposeerde al vele malen in Luycks Gallery, zowel met solo- als groepstentoonstellingen, Frans Franssen (Kessel 1959)  toont zijn werk hier voor de eerste maal.
Behalve evidente verschillen vertoont het werk van beide kunstenaars opmerkelijke  overeenkomsten. Waar Korten zich beperkt tot het platte vlak en met acrylverf op paneel nieuwe werelden vol contrasten oproept, werkt Franssen zowel tweedimensionaal als ruimtelijk. Terwijl referenties aan de tastbare wereld bij de eerste een beroep doen op de verbeelding, vloeien bij Franssen figuratie en abstractie volgens een intuïtieve logica in elkaar over. Vertrekkend vanuit de zichtbare werkelijkheid komt de schilder-beeldhouwer als vanzelf, vanuit een fascinatie voor ruimte, kleur en licht tot abstracte beelden. 
Bij Korten is het spel met perspectief en het driedimensionale van andere aard. Hij roept landschappelijkheid op waar hij kleurvlekken spontaan of juist gestuurd  laat vervloeien of contrasteren, maar door het toepassen van vervreemdende geometrische ingrepen in het beeldvlak doorbreekt hij die suggestie en benadrukt hij zowel oppervlak als ruimte. 
Het is echter aan de kijker zelf een oordeel te vellen, want, zoals Manders in 2002 al verwoordde: ‘Alleen het scherpe kijken geeft kans op zien.’
Beide kunstenaars exposeren met regelmaat op gerenommeerde plekken in binnen- en buitenland, onder meer in Museum De Pont en Museum Belvédère (Korten respectievelijk 2012 en 2016). Frans Franssen neemt deel aan de Architectuur Biënnale in Venetië met ‘Fedora’ die op 26 mei van start gaat.
‘Spatial Surfaces’ is tot en met 29 mei te zien. U bent van harte uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn.