Luycks Gallery

gijs van noort

traces of time 1 09 2019 tm 13 10 2019

Op zondag 1 september opent Luycks Gallery het nieuwe seizoen met ‘Traces of Time’, een solotentoonstelling van Gijs van Noort. Ofschoon in zijn schilderijen de menselijke gestalte ontbreekt, zijn de sporen van diens aanwezigheid des te tastbaarder. In het verleden resulteerde Van Noorts schilderkunstig onderzoek tijdens een langdurig proces van aanbrengen en weghalen in architectonische constructies die in ondefinieerbare ruimtes leken te zweven en de kijker elk gevoel van houvast ontnamen.
In zijn recente werk laat Gijs van Noort een rijkdom aan figuratie toe. In soms barokke, dan weer ingetogen constellaties tuimelen tal van verwijzingen naar de westerse kunst- en cultuurgeschiedenis over elkaar heen. Maar ook persoonlijke herinneringen zijn in zijn picturaal krachtige voorstellingen terug te vinden. Tegelijkertijd gaan perspectief en surrealistische leegtes een intrigerend spel met elkaar aan. Door de thematiek en de geraffineerde kleuren, textuur en lichtinval vormen zijn schilderijen een feest voor het oog en de geest.
Het werk van Van Noort bevindt zich in tal van particuliere, museale, overheids- en bedrijfscollecties.
Zondag 1 september is de galerie vanaf 13:00 uur geopend. Om 15:00 uur gaat Van Noort met de galeriehouder en het publiek in gesprek over zijn werk. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.