Luycks Gallery

henk duijn

22 10 2017 tm 26 11 2017
HET ONGEWISSE

Op zondag 22 oktober vindt in Luycks Gallery tussen 16:00 en 18:00 de opening plaats van ‘Het ongewisse’, de nieuwe solotentoonstelling van Henk Duijn. Kunstbeschouwer Chris Manders zal een openingswoord houden in aanwezigheid van de kunstenaar.
Duijn laat uit grijsgroene dan wel omberkleurige verfvlekken gestalten opdoemen, soms een enkele figuur, vaker meerdere, niet zelden op de rug gezien. Als toeschouwer kijk je mee met degene die afgebeeld is. Maar waar wordt het oog naartoe geleid? Hier laat de schilder ons in het ongewisse. Hij geeft weinig of geen aanwijzingen over een toedracht of onderlinge relaties. Het lijken in de tijd gestolde momenten in indifferente, gesloten ruimtes. Beklemmend, claustrofobisch soms. Er wordt slechts gesuggereerd, geappelleerd aan het associatievermogen van de beschouwer. 
Vaak zijn het heftige of verontrustende gebeurtenissen die de aanleiding vormen voor een werk, gezien of gelezen in een krant of tijdschrift. Of scènes die Duijn treffen in het leven van alledag, op straat of in zijn naaste omgeving. In zijn handen transformeren dergelijke geregistreerde situaties en gebeurtenissen tot aangrijpende, universele beelden van menselijk lijden en tekortschieten, maar ook van mededogen, liefde en troost.
Op bevlogen wijze en met compassie tast Henk Duijn de krochten van de menselijke ziel af in monumentale meesterwerkjes van grote intensiteit en intimiteit.