Luycks Gallery

Ernest Potters

Meer informatie

Met een scherp oog voor detail, ritme, licht, perspectief en kleur legt Ernest Potters het leven van alledag vast. Door in te zoomen op bijzonderheden waar anderen aan voorbij gaan, toont hij de schoonheid en poëzie van het alledaagse, van het grauwe, van het vergankelijke, van het onooglijke, maar ook van het majestueuze en monumentale. Door te kiezen voor ongebruikelijke invalshoeken abstraheert en sublimeert hij de werkelijkheid tot beelden van universele waarde.