Luycks Gallery

Marcel Dingemanse

Meer informatie

Marcel Dingemanse gaat ervan uit dat stilte zich manifesteert aan de grenzen van het waarheidsdenken. De mens en zijn verlatenheid vormen belangrijke aspecten in zijn videofilms en fotografisch werk. Het videowerk ontleent zijn verschijningsvorm afwisselend aan performance en film, en is in alle gevallen gemaakt met eenvoudige middelen: één camera, één acteur, dikwijls één camerastandpunt. In zijn fotografie werkt Dingemanse met de pinhole techniek. Hierin staan ruimte, licht en tijd in hun elementaire hoedanigheid centraal. Soms betreft het portretten, maar dikwijls zijn het landschappen. De films en analoge afdrukken refereren aan de romantiek en suggereren een verhaal over individuele aanwezigheid in een onbestemd landschap, een onbaatzuchtig landschap.

Marcel Dingemanse CV »

Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse
Marcel Dingemanse