Luycks Gallery

Marianne van Hest

Meer informatie

In kleurige, gelaagde doeken zet Marianne van Hest motieven uit de haar omringende natuur naar haar hand. Vergankelijkheid en vluchtigheid in de vorm van florale motieven plaatst zij tegen een uit meerdere verflagen opgebouwde, landschappelijke achtergrond, waarin juist bestendigheid domineert. Waar de bloemen zich gemakkelijk laten determineren, balanceert de achtergrond op de rand van figuratie en abstractie. Landschap wordt geschilderde materie, laag over laag aangebrachte verflagen in subtiele kleuren, waarin stokrozen en magnolia’s zich meer of minder nadrukkelijk manifesteren. Organische processen komen zo niet alleen tot uitdrukking in haar onderwerp, maar ook in de door Van Hest gekozen werkwijze en materialen.