Luycks Gallery

l’innocence c’est un jeu de loin

21 02 2016 tm 6 03 2016
tiziano doffer & gonella immerzo

Op 21 februari opent tussen 16:00 en 18:00 uur ‘L’Innocence c’est un jeu de loin’ (‘Onschuld is een spel van verre’) de eerste ‘protovirtualistische’ tentoonstelling ooit, ingeleid door kunsthistoricus Hans Koch.
Volgens de protovirtualistische makers, Tiziano Doffer en Gonella Immerzo is het ‘protovirtualisme’ ‘eindelijk een  nieuwe stroming in onze gekoesterde kunstwereld, zonder neo-, post- of retropretenties’, maar ‘juist een frisse, toegankelijke, authentieke en lineair-eerlijke Movement met een prise serieuze luchtigheid’.
Wat het protovirtualisme in feite inhoudt of behelst (waarbij de vraag opdoemt of deze stroming werkelijk zo onontrafelbaar is als ze lijkt) zal tijdens de vernissage, in aanwezigheid van de beide PV-kunstenaars, Tiziano Doffer en Gonella Immerzo, uiteengezet worden door drs. Hans Koch, kunsthistoricus. Deze introduceert ‘L’Innocence’ op zijn welbekende, eloquente wijze onder de intrigerende titel: ‘Protovirtualisme: een deksels mysterie ? Kom nou ?!’, overigens zonder lichtbeelden, en met het oh zo bekende nawoord ‘Miskenning heeft vele gedaantes’. Met prikkelende neventhemaatjes als ‘Zijn begaafdheid  en talent onontkoombaar?’ en ‘Is succes benijdenswaardig?’  Naïef? In genen dele!
U bent van harte uitgenodigd om deze wereldprimeur mee te maken. Overigens is de expositie slechts twee weken, tot en met de finissage op zondag  6 maart, te zien, dus mis haar niet! De finissage wordt verricht door de bekende Nederlandse dichter en vertaler Jean Pierre Rawie, vanaf ca. 15.30 uur.