Luycks Gallery

paul nassenstein / jef nassenstein

KLEINBEELD positivnegativs
18 juni t/m 25 juli 2021

Als oude negatieven uit een vergeten archief, die jaren na dato alsnog zijn afgedrukt. De recente tekeningen Paul Nassenstein tonen fragmenten van een wereld die zich op associatieve wijze laat lezen. Een toneel van de wereld met verwijzingen naar ontdekkingsreizen, in verval geraakte architectuur en vergeten podia. Het is aan de kijker om uit te maken of hier nog een strijd geleverd moet worden of dat de voorstelling al lang geleden is afgelopen. Ondanks de donkerte en dreiging is er ruimte voor ironie en wordt, zoals steeds in Nassensteins werk, fatalisme met humor bezworen. Die voelbare dualiteit vormt een wankel evenwicht waarvan de uitkomst ongewis blijft. Nieuwe maar tegelijkertijd vervlogen beelden lijken ongewild iets te vangen van het soms zo ongrijpbare heden. De ondertitel, positivnegativs, lijkt te zinsspelen op die dubbele lading, op een wereld waar niets is wat het lijkt.
Ondanks hun narratieve karakter overstijgen Nassensteins fabelachtige werken telkens weer het puur anekdotische. Zijn oeuvre omvat naast gouaches en tekeningen op klein, soms minuscuul formaat ook schilderijen van 2 bij 3 meter.
In de tentoonstelling zijn tevens twee ‘videostillevens’ te zien van Jef Nassenstein, de vader van Paul. Ook deze lijkt al dan niet onbewust te verwijzen naar de wereldomvattende viruscrisis dat ons nu al 2 jaar in de greep houdt.
Paul Nassenstein won na de Rietveld Academie Amsterdam diverse prijzen waaronder de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst (1995 en 1997), de Prix de Rome (tekenen – 1998) en in 2018 de Van Ommeren-De Voogt Prijs. Zijn werk bevindt zich in tal van particuliere, bedrijfs- en museale collecties waaronder ABN AMRO, AkzoNobel, Museum Boijmans Van Beuningen, Kunstmuseum Den Haag, Centraal Museum Utrecht, Caldic, Deloitte, Rabobank, Eneco, Ernst &Young en het Stedelijk Museum Amsterdam.

Waar de zoon zich bedient van traditionele beeldmiddelen als papier, potlood, inkt en houtskool, heeft de vader, Jef Nassenstein, zich toegelegd op hedendaagse technieken.
Zijn werk sluit naadloos aan bij een schilderkunstige traditie: die van het stilleven. Eén die teruggaat tot de renaissance maar in vorm en uitvoering geheel is ingebed in het nu. Zijn expertise op het gebied van digitaal vormgegeven animatiefilms geeft hem de technische mogelijkheden om met eenzelfde virtuositeit als de schilders van toen, maar nu met pixels, een kunstmatige realiteit te verbeelden die een andere blik werpt op de werkelijkheid. De trage en serene sfeer van de ‘schilderijen’ wordt gerelativeerd door vervreemdende kleine humorvolle componenten.Het aspect tijd krijgt in de werken een extra betekenis. De stillevens bewegen langzaam waarbij de blik van de kijker om het tafereel heen geleid wordt. Dit geeft de maker de mogelijkheid om de laatste te verrassen met elementen die zich pas prijsgeven bij langere aanschouwing.
Net als in het werk van Paul  Nassenstein wordt ook hier – zij het op geheel andere wijze- gerefereerd aan ons huidige tijdsgewricht waarin medische experimenten, veiligheid en  binnenleven een rol spelen.
Zo krijgt niet alleen ‘stilleven’ een dubbele lading maar ook de  subtitel van de expositie, ‘positivnegativs’, een indirecte maar bewuste verwijzing naar onze huidige testmaatschappij.
Jef Nassenstein (1939) werkte bijna een halve eeuw als docent aan de Film Academie in Amsterdam. Na zijn pensionering in 2001 kwam een oude liefde, de animatiefilm,  in beeld.Sindsdien maakt hij met digitale middelen solo korte films die o.m. te zien waren op internationale filmfestivals o.a. in  Venetië en Genua.

I.v.m. Covid-19 is de opening verspreid over 18-19-20 juni van 14:00-17:00 uur. Graag uw komst aanmelden via de mail, de app of telefonisch. We verheugen ons op uw komst.
De tentoonstelling is te zien t/m zondag 25 juli op de reguliere openingstijden.

paul nassenstein / jef nassenstein kleinbeeld positiv/negativs | video »