Luycks Gallery

roos holleman

14 04 2019 tm 25 05 2019 an inordinate fondness

Op 14 april opent om 16:30 ‘An Inordinate Fondness’, de nieuwe solotentoonstelling van Roos Holleman. Als kunstenaar heeft Holleman twee even eigenzinnige als oneigentijdse fascinaties: enerzijds voor bonte vogelbalgen en andere kleurrijke specimina uit de wereld der naturalia en etnografica, anderzijds voor het medium pastelkrijt. De combinatie van die twee resulteert in magische tekeningen die ingetogenheid paren aan exuberantie, bevlogen toewijding aan geraffineerde kleurenpracht.
De titel van de tentoonstelling verwijst naar een al dan niet apocriefe uitspraak van de Brits-Indiase evolutionair bioloog en geneticus J.B.S. Haldane. Door een groep theologen gevraagd naar een uitspraak over onze Schepper, antwoordde deze atheïst dat God een bijzondere voorkeur voor kevers moet hebben gehad – gezien het grote aantal variëteiten. Roos put met graagte en verve uit deze buitensporige overdaad.
Voorafgaand aan de opening in de galerie wordt in het auditorium van museum De Pont het boek ‘The Centre of Attention’ ten doop gehouden, uitgegeven door 99publishers.
Aanvang 15:00, Mr. J.H. de Pontplein Tilburg. Reserveren via info@luycksgallery.com
Hierna bent u van harte welkom in de galerie waar de feestelijke opening van ‘An Inordinate Fondness’ plaatsvindt in aanwezigheid van de kunstenaar. De galerie is al vanaf 13:00 uur geopend.