Luycks Gallery

toon berghahn

shimmering
30 oktober t/m 5 december

Op zaterdag 30 en zondag 31 oktober opent de solotentoonstelling ‘Shimmering’, recente schilderijen van Toon Berghahn.
Herkenbaar en vertrouwd zijn de ruimtes die Toon Berghahn (1970) verbeeldt, een studio, museumzaal of sporthal, tegelijkertijd ogen zij vervreemdend en verontrustend. Soms plaatst hij een huis of modernistische villa in een  landschappelijke omgeving, tegen een glinsterende, desoriënterende (schemer)lucht, dan weer dringt de natuur via een venster of een erker een kamer binnen. Dit etherische licht, vaak uit verschillende lichtbronnen afkomstig, versterkt gevoelens van desolaatheid of melancholie maar biedt ook troost. Menselijke aanwezigheid wordt slechts gesuggereerd door de sporen die deze heeft achtergelaten. Veelal zijn het persoonlijke herinneringen aan een locatie of ruimte die Berghahn in zijn schilderijen verwerkt, plekken die in zijn geheugen en zintuigen verankerd liggen. Door ze te ontdoen van een direct persoonlijke lading geeft hij de beelden een universele betekenis.
Het werk van Berghahn bevindt zich in tal van bedrijfs- en particuliere collecties. Hij werd diverse keren onderscheiden dan wel genomineerd, o.m. voor de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Berghahn ontving  meermaals een beurs voor bewezen talent van het Mondriaan Fonds.

De opening is over 2 middagen, 30 en 31 oktober, verspreid. Tussen 14:00 en 17:00 uur bent u van harte welkom. Berghahn is beide dagen aanwezig. We zien er zeer naar uit u te mogen begroeten.