Luycks Gallery

aquil copier en paul van rijswijk

WYSIWYS
21 mei t/m 26 juni 2022

Hoewel Aquil Copier (Amsterdam 1973) en Paul van Rijswijk (Berkel-Enschot 1965) zich van andere media bedienen, is de verwantschap in beider werk onmiskenbaar. Zowel de schilder als de beeldhouwer plaatsen zich in de traditie van de naar niets dan zichzelf verwijzende, volstrekt autonome kunst. Uitgangspunt voor beiden is het materiaal, of het nu olieverf is -Copier- of meubelplaat, gips of metaal, waar Van Rijswijk zich van bedient. Hun onderzoek naar de bouwstenen van hun kunst en de werking daarvan, naar kleur, verhoudingen, perspectief, textuur of formaat leidt uiteraard tot totaal andere resultaten. Copier onderzoekt al jaren als een alchemist de werking van olieverf waarbij de uitkomsten even verrassend als uniek zijn. Van Rijswijk richt zijn focus momenteel op constructivistische experimenten in staal.

De titel van de tentoonstelling verwijst naar een beroemde uitspraak van de Amerikaanse kunstenaar Frank Stella, door beiden bewonderd: What You See is What You See. Je moet twee keer kijken, je inspannen om het werk te doorgronden. Wie zich die moeite getroost wordt ruimhartig beloond: zowel de kleurrijke, inventieve schilderijen van Copier, als de ingetogen, poëtische beelden van Van Rijswijk, intiem en monumentaal tegelijk, bieden de kijker een ervaring zonder weerga.

De opening vindt plaats op zaterdag en zondag 21 en 22 mei van 14.00-17.00 uur. De galerie is gesloten op 26 mei (Hemelvaart) en 5 juni (Pinksteren).
We zien zeer uit naar uw komst.